FILOZOFSKI PROTEST 2Najavljenom protestu studenata zbog povećanja cene prijave ispita na Filozofskom fakultetu u Nišu odazvalo se samo njih dvadesetak. Da li zbog odmora ili straha od posledica, tek, u dvorištu fakulteta bilo je više predstavnika medija nego nezadovoljnih akademaca. A razlog nezadovoljstva je promena uslova za prijavu ispita usred godine, pa oni kojima je istekla produžena godina studija za prijavu treba da plate 1.500 dinara, a sve ostale će, ali samo četvrto polaganje istog ispita, koštati 300 dinara za naredni rok. U prošlom je bilo 500 dinara, a studenti su za to saznali tek kad su došli da prijave ispit.

Naši zahtevi su da se poništi odluka o povećanju cene prijave ispita za apsolvente sa 300 dinara na 1.500, i da se retrokativan propis koji je donet o plaćanju prijava povuče. Tu odluku nisu objavili, čekali su do početka prijave ispita i mnogi nisu tog dana prijavili ispit, kaže student Milan Zirojević.

 

prodekanica Filozofskog fakulteta prof.dr Tatjana Paunović
prodekanica Filozofskog fakulteta prof.dr Tatjana Paunović

Obraćali su se i prosvetnoj inspekciji, ali tužbu nisu još predali, jer, kako kažu, nisu imali podršku studentskih organizacija.

Cenovnikom je uglavnom nezadovoljna manja grupa studenata kojima je istekla zakonom definisana produžena godina studija. U dekanatu kažu da je njima zapravo istekao svaki zakonski rok za studiranje i da im se čini ustupak jer ih ne vraćaju na početak studija.

Oni su svesni da, kako sada stoje stvari, mi bismo morali njih da upišemo u prvu godinu studija, kaže prodekanica Filozofskog fakulteta prof.dr Tatjana Paunović.

Prodekanica ne očekuje da će plaćanje četvrte prijave istog ispita pogoditi mnogo studenata.

Iako je cena promenjena usred školske godine, u dekanatu kažu sve je po zakonu, u skladu sa preporukom Ministarstva prosvete i Senata Univerziteta. Takođe kažu da su promenu cene aminovale i studentske organizacije.