U Srbiji ima oko 800.000 ljudi sa nekim oblikom invaliditeta. Iako postiji opšti zakon o sprečavanju diskriminacije i poseban koji se odnosi na osobe sa invaliditetom, situacija u praksi je nešto drugačija. Diskriminacija je problem sa kojim se suočavaju i dan danas, posebno kada je zapošljavanje u pitanju. To je istaknuto na okruglom stolu u Nišu na kom su predstavljeni prevodi opštih komentara Komiteta UN za prava osoba sa invaliditetom broj 6 i 7, a odnose se upravo na diskriminaciju.