Poreski obveznici prvu ratu za porez na imovinu u 2021. godini trebalo bi da plate do 14.februara. Poreska rešenja za ovu godinu još nisu stigla na adrese obveznika, a iznos prve rate određuje se na osnovu prošlogodišnjeg rešenja. Prvu ratu kao i građani mogu da plate u bankama i poštama, kao i elektronskim putem.