Niški vodovod sanira dve havarije na vodovodnoj mreži na Toponičkom putu, iznad silosa prema benzinskoj pumpi. Zbog radova na popravci oštećenja cevovoda većeg profila prekinuto je snabdevanje vodom za žitelje moravskih sela (Donja Trnava, Donja Toponica, Gornja Toponica, Supovac, Mezgraja, Vrtište, Trupale) do večernjih sati, nakon čega se predviđa normalizacija vodosnabdevanja. JKP “Naissus“ priprema autocisternu sa pijaćom vodom tako da u slučaju potrebe obilazi ta sela.