RADIONICAMA I SPORTSKIM TERENIMA DO BOLJIH USLOVA ZA MLADE

RADIONICAMA I SPORTSKIM TERENIMA DO BOLJIH USLOVA ZA MLADE

Formalno obrazovanje jeste važno, ali ne I dovoljno da mladi ljudi steknu sve veštine I znanja potrebne za budući profesionalni razvoj, slažu se u Kancelarijama za mlade Leskovca I Aleksinca. Zato organizuju razne radionice, kreativne I edukativne, ali se I trude da stvore bolje uslove da se mladi u njihovim gradovima bave sportom.