Kako bi komunikacija sa građanima koji imaju probleme sa govorom i sluhom bila olakšana, radnici Objedinjene naplate uskoro će započeti kurs za učenje znakovnog jezika. To je ozvaničeno ugovorom o saradnji koji su potpisale direktorke Narodnog univerziteta i Objedinjene naplate u Nišu.