Direkcija za javni prevoz grada Niša raskinula je Ugovor o javno privatnom partnerstvu u oblasti pružanja usluga gradskog i prigradskog prevoza putnika sa prevoznikom „Ćurdić“. Razlog za raskid ugovora je grubo nepoštovanje Ugovornih obaveza od strane prevoznika, odnosno obavljanje prevoza u obimu manjem od 85% na mesečnom nivou na jednoj liniji, kažu u Direkciji. Problem sa ovim prevoznikom trajao je nekoliko meseci, a Direkcija je kompaniji Ćurdić dala rok do 28. novembra da koriguje propuste. Podsetimo, na linijama na kojima su vozili Ćurdićevi autobusi nije poštovan red vožnje, a autobusi su zbog kvarova bili isključivani iz saobraćaja, o čemu je Zona plus izveštavala.

U saopštenju Direkcije se navodi:
Prevoznik „Ćurdić“ je od septembra meseca ove godine, počeo sa znatnim odstupanjem od utvrđenog reda vožnje na liniji broj 6: Železnička stanica – Duvanište – Skopska, koje se ogledalo u svakodnevnom gubljenju polazaka na pomenutoj liniji, pogotovo u jutarnjem špicu kada putnici treba da odu na posao, u školu, na fakultet, kod lekara i sl. Pored navedenog, prevoznik Ćurdić nas je u proteklom periodu u četiri navrata obaveštavao o svojoj nameri da obustavi prevoz na linijama koje su mu poverene Ugovorom što dodatno daje povod za zabrinutost u pouzdano obavljanje prevoza. Problem je kulminirao u oktobru, kada je prevoznik na liniji broj 6 od predviđenog broja polazaka realizovao svega 82%! O svemu ovome svedoči i ogromno nezadovoljstvo javnosti, pre svega korisnika prevoza na pomenutoj liniji, čije su primedbe svakodnevno upućivane Direkciji za javni prevoz i Gradskim opštinama, kao i Gradonačelniku lično. Utvrdivši da prevoznik u značajnoj meri ne poštuje obaveze iz navedenog Ugovora, Direkcija je prevozniku „Ćurdić“ dala rok od 10 dana da ispravi uočene nepravilnosti i nastavi sa ispunjavanjem obaveza preuzetih ovim Ugovorom, što se pre svega odnosi na svakodnevno poštovanje i realizaciju planiranog reda vožnje. Kako prevoznik ni u ostavljenom roku nije ispunjavao obaveze iz Ugovora, Direkcija je odlučila da jednostrano raskine Ugovor sa pomenutim prevoznikom.
Napominjemo da građani Niša nemaju razloga za zabrinutost jer će Direkcija za javni prevoz Grada Niša u toku današnjeg dana preduzeti sve mere iz svoje nadležnosti u cilju obezbeđivanja redovnog odvijanja javnog prevoza na linijama na kojima je prevoz obavljao prevoznik „Ćurdić“, kako bi građanima Niša bila pružena kvalitetna i pouzdana usluga javnog prevoza. – navodi se u saopštenju Direkcije.