Da li su naši telefoni I televizori, automobili pametni? Ili su pametni ljudi napravili kompjuterske programe zbog kojih nam se čini da svi ti uređaji razmišljaju poput ljudi i da oponašaju ljudske postupke? Upravo takvi programi I jesu veštačka inteligencija. Srbija ima I svoj Istraživačko-razvojni institut za veštačku inteligenciju. U kancelariji Instituta koja se otvara u Naučno- tehnološkom parku Nišu do kraja godine će raditi tridesetak istraživača I doktoranata.

Naš Institut je osnovan na nivou cele Srbije. Imamo prostora ovde u Naučno-tehnološkom parku. Sada smo u procesu zapošljavanja ljudi. Da probamo da zainteresoujemo naše mlade ljude da nam se pridruže, kaže direktor Instituta za veštačku inteligenciju Dubravko Ćulibrk.

Mi smo grad definitivno razvoj ekonomije zasnovan na znanju postavili kao cilj još pre nekoliko godina. I otvaranje NTP-a i Kancelraije instituta predstavalju značajne korake u realizaciji tog cilja. Nadam se da će studenti Elektronskog fakulteta, PMF-a , Mašinskog fakulteta i drugih, koji imaju interesovanje za ovu oblast, moći da nađu svoje zaposlenje, kaže direktor NTP niš Milan Ranđelović. 

Veštačka inteligencija ima primenu u automobilskoj industriji, medicinskoj dijagnostici, finansijskim tehnologijama, otkriću novih lekova i materijala.