Rebalansom budžeta Gradska opština Crveni Krst preusmerila je sredstva sa pozicija namenjenih reprezentaciji, medijima i troškovima predsednika i veća, u rekonstrukciju škola, izgradnju teretana na otvorenom, i obnovu i izgradnju tri crkve. To je odlučeno na sednici Skupštine ove gradske opštine, na kojoj je usvojen i završni račun budžeta za 2016. godinu.