Regionalni centar za buduće preduzetnike (VIDEO)

Regionalni centar za buduće preduzetnike (VIDEO)

Ekonomska škola iz Niša je u saradnji sa Ministarstvom za omladinu i sport otvorila Regionalni centra za omladinsko i učeničko preduzetništvo jugoistočne Srbije. Centar se nalazi u prostorijama škole, a biće na raspolaganju i učenicima drugih škola, koji će na tom mestu moći da pronađu pomoć kroz edukaciju i praksu. Znanje koje dobiju u Regionalnom centru posebno je značajno za one koji žele da pokrenu svoj biznis u budućnosti.