Građani koji žele da izmire dugovanja prema Objedinjenoj naplati, moći će to da urade od sutra kroz akciju reprograma zaostalih dugovanja. Akcija traje do 2. marta 2018. godine. Na raspolaganju su dve mogućnosti – isplata duga u celosti i na taj način se stiče pravo otpisa celokupne kamate, a postoji i mogućnost zaključenja ugovora na 60 mesečnih rata. U tom slučaju, kamata ne teče za vreme ugovorne obaveze i jedna rata može biti polovina redovnog mesečnog računa. Akcijom su sagledani i socijalno ugroženi građani.