“Šah-mat nasilju”

“Šah-mat nasilju”

Knjiga “Šah – mat nasilju”, namenjena deci, roditeljima i vaspitačima promovisana je u sali Niškog kulturnog centra. Autorka Marija Ranđelović kaže da knjiga govori o prevenciji vršnjačkog nasilja, o neophodnosti saradnje profesora, roditelja i dece kako bi se sprečilo nasilje i suzbila agresija među mladima.