Samo 47% građana za ulazak u EU (VIDEO)

Samo 47% građana za ulazak u EU (VIDEO)

U odnosu na 2008. godinu slabi podrška Srba za članstvo u Evropskoj uniji. Zašto je to tako? I kako organizacije civilnog društva i mediji mogu bolje da ilustruju kako će proces EU integracija uticati na život građana? To su bile teme radnog sastanka u organizaciji Nacionalne koalicije za decentralizaciju.

https://youtu.be/T0d4sa23oAE