Kako žene starije od 45 godina da pronađu nov posao ili pokrenu sopstveni biznis? Zainteresovane Nišlijke koje su trenutno bez posla mogle su to da saznaju na obuci koju je organizovalo Udruženje “ Žene na prekretnici“.