PANTELEJOpštinu Pantelej posetili su predstavnici bugarske opštine Lom, sa tridesetak predstavnika starije populacije, koji su želeli da saznaju na koji je način briga o starima organizovana u Nišu. Ovo je samo logičan nastavak saradnje Panteleja i Loma, koji godinama realizuju zajedničke prekogranične projekte. Trenutno se završava najveći projekat: sa bugarske strane radi se „vinski put“ uz Dunav, a sa srpske saobraćajnica do Cerjanske pećine.