U okviru prekogranične saradnje Centar za dnevni boravak dece i odraslih lica ometenih u razvoju Mara, više će sarađivati sa bugraskim udruženjima i ustanovama sličnog tipa. To je prilikom posete Mari najavio bugarski konzul Edvin Sugarev. Saradnji je posredovalo bugarsko zavičajno udruženje Caribrod.