Saša Janković, zaštitnik prava građana
Saša Janković, zaštitnik prava građana
Građani Srbije i dalje se najviše žale na lošu administraciju, kaže zaštitnik prava građana Saša Janković. Za to krivi nesankcionisanje za nerad, nepozivanje na odgovornost i političko zapošljavanje.

Administraciju su nam okupirale političke stranke, vlada populizam, zapošljava se veliki broj ljudi. Daju se male plate, a sa malim platama ne traže se ni rezultati rada ni odgovornost. Zato je to jedan stalni problem i za građane i za administraciju, kaže Janković.

Janković kaže da Ministarstvo lokalne uprave treba da ponudi sistemska rešenja, jer se ona suštinski znaju – da svako radi svoj posao i da svako bude odgovoran za rezultate svog posla.

Mislim da je previše strategije, akcionih planova, novih zakona, podzakonskih akata… Administracija zna kad

Saša Janković na tribini u Nišu
Saša Janković na tribini u Nišu
ne radi dobro. Ono što sad nedostaje je da bude sankcionisana za nerad. Kvalitetni kadrovi treba da napreduju a ne partijski, i onda ćemo brzo imati kvalitetniju, bržu i efikasniju administraciju i zadovoljnije građane, smatra zaštitnik prava građana.

Janković kaže da su građani Srbije dobro upoznati sa nadležnostima zaštitnika građana, i da se u gotovo 90 odsto postupaka gde se utvrde propusti, državni organi i organi lokalne samouprave otklone te propuste. On smatra da kontrola ne treba bude samo na nivou zaštitnika građana, već i na lokalnom i regionalnom nivou. To znači da sami rukovodioci organa treba neposredno da unapređuju rad svojih institucija.
Janković je o pravima građana govorio na tribini na Pravnom fakultetu u Nišu, koju je organizovala studentska organizacija „Prava studentska priča“.