invalidiOve godine 39 osoba sa invaliditetom dobilo je personalne asistenete. Međutim, samo 9-oro na 8, a ostali na 4h. Problem oko personalnih asistenata pretvorio se u žustru svađu između nezadovoljnih korisnika i predsednice Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom. Pojedini korisnici koji su ove godine umesto 8 dobili 4h pomoći kažu da to nije dovoljno ni za obavljanje najosnovnijih životnih potreba.

Mora da se vide kriterijumi po kojima je bodovano koja će osobma imati koliko časova personalne asistencije. Moramo da znamo uslove, broj korisnika, koji su korisnici, koliko je novca dato i kako se on raspoređuje, ističe Dragana Rodić.
Mi nemamo ništa protiv da osobe sa mišićnom distrofijom imaju pomoć na osam sati, ali i paraplegija i kvadriplegija i sve ostale dijagnoze su inavliditeti. I na osnovu čega Katica odlučuje ko je veća a ko manja osoba sa invaliditetom, kaže Aneta Ilić iz Udruženja paraplegučara u Nišu.

S druge strane  predsednica Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom u Nišu Katica Randjelović odgovara da je pri odlučivanju postojala lista bodovanja.

Odlučivalo se ne po dijagnozi kako oni kažu već po težini invalidnosti i po broju bodova. Rekla sam da bazična potreba osoba sa invaliditetom nosi najveći broj bodova- 40. To su osobe sa urođenim invaliditetom, tipa mišićna distrofija, kvadriplegija, osobe koje ne mogu da koriste ni ruke ni noge, kaže Rađelovićeva.

Ranđelovićeva dodaje da 13,7 miliona dinara koliko je grad opredelio nije dovoljno da u potpunosti pokrije sve troškove .

U Upravi za primarnu, dečju i socijalnu zaštitu poručuju da će se o ovoj temi zvanično obratiti u petak.