субота, јул 20

SG POZIVA: DOSTAVITE PREDLOGE ZA NAGRADU “11. JANUAR”

0
27

Skupština Grada Niša poziva građane da dostave predloge za Nagradu ”11. januar”, najviše javno priznanje Grada.

Predlog se podnosi u pisanoj formi, sa obrazloženjem dostignuća koje se predlaže za Nagradu i priloženom dokumentacijom (radna biografija kandidata, dva primerka publikovanog dela, kataloga, CD ili DVD, planovi, projekti ili odgovarajuća dokumentacija ako po prirodi stvari delo nije moguće dostaviti, kritike, stručna mišljenja i sl).

Priložena dokumentacija se nakon odlučivanja ne vraća predlagaču.

Predlozi se mogu dostaviti do 15.12.2022. godine, na adresu: Skupština Grada Niša, sa naznakom ”Za Komisiju za nagrade Grada Niša”, Ulica Nikole Pašića broj 24, ili u elektronskoj formi na:  komisije.sg@gu.ni.rs. Neblagovremeni i nepotpuni predlozi neće se razmatrati.

 

 

Leave a reply