Skupa drva pred zimu (VIDEO)

Skupa drva pred zimu (VIDEO)

Cena ogrevnog drveta u Nišu za pet posto je veća u odnosu na prošlu godinu. Na kvantaškoj pijaci drva se mogu kupiti po ceni od 4.700 do 5.000 dinara. Ponuda je dobra od bukovog, hrastovog do bagremovog drveta. Prodavci kažu da su bez obzira na porast cene drva u Nišu i dalje jeftinija nego na severu Srbije.