SMANJUJU SE DUGOVANJA PREMA PČELICI  (VIDEO)

SMANJUJU SE DUGOVANJA PREMA PČELICI (VIDEO)

Dugovanja roditelja prema Javnoj predškolskoj ustanovi Pčelica u ovom trenutku su smanjena za dva miliona. U Pčelici kažu da I pored duga, nijedno dete nije vraćeno kući i da se nadaju da će roditelji u buduće biti ažurniji u izmirivanju svojih obaveza.