Socijalne karte za borce (VIDEO)

Socijalne karte za borce (VIDEO)

Borci rata 1999. godine sastali su se gradonačelnikom Niša Darkom Bulatovićem, sa kojim su razgovarali o njihovim zahtevima. Oni traže povlastice prilikom plaćanja komunalija, besplatan prevoz u gradskim autobusima, ali i lekarske preglede bez plaćanja participacije, poput njihovih kolega iz drugih gradova. Na sastanku je dogovoreno da se u posao uključi Centar za socijalni rad koji će izraditi socijalne karte borcima 1999.