Bez socijalnog dijaloga vlasti i sindikata nema stabilnosti, ne samo zdravstvenog sistema, već i zaposlenih u zdravstvu, tvrde predstavnici Sindikata zdravstva iz Sankt Peterburga i Lenjingradske oblasti. Ruska delegacija posetila je Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika, gde se razgovaralo o sindikalnom delovanju i socijalnom dijalogu.