Savezna služba za zdravstvo Švajcarske izbrisala je Srbiju sa spiska rizičnih zemalja, što ponovo otvara put građanima Srbije da putuju u Švajcarsku.

Izmene liste rizičnih zemalja stupaju na snagu od četvrtka u ponoć. Inače, sa liste su izbrisane Srbija i Singapur, a dodati su neki regioni i zemlje.

Do sada je na listi rizičnih zemalja i regiona bilo 46 zemalja i regiona, a nova lista sadrži 53 države i regiona.