SRBIJI FALE STRUČNJACI ZA PREVENCIJU OD POPLAVA (VIDEO)

SRBIJI FALE STRUČNJACI ZA PREVENCIJU OD POPLAVA (VIDEO)

Nedostatak programa za prevenciju od bujičnih poplava, kao i manjak stručnih kadrova koji mogu da sarađuju sa lokalnim samoupravama u zaštiti od poplava voda drugog reda bili su dovoljni razlozi da se tri univerziteta iz Beograda, Novog Sada i Niša saglase i uvedu novi master akadmeski program “ Erozija zemljišta i prevencija od bujičnih poplava.

NOVI MASTER PROGRAM “EROZIJA ZEMLJIŠTA I PREVENCIJA OD BUJIČNIH POPLAVA”

Prvi konkurs za ovaj master program je raspisan, prijava počinje 14. septembra, a studije su besplatne.

Reč je o master programu koji realizuje niški Fakultet zaštite na radu, beogradski Šumarski fakultet i Poljoprivredni fakultet iz Novog Sada

Zajednički master program namanjen je svima koji imaju završene osnove ili master studije tehničko tehnoloških i prirodno matematičkih nauka. Biće primljeno ukupno 40 njih. Master traje dva semestra.

Prva godina studija finansiraće se iz budžeta ERASUMS-a.