SRBIJI VIŠE PARA IZ EU FONDOVA (VIDEO)

SRBIJI VIŠE PARA IZ EU FONDOVA (VIDEO)

Evropska unija će do kraja 2018. godine za lokalne projekte u Srbiji izdvojiti 25 miliona evra. Koliko para će u narednih šest godina opredeliti za poboljšanje uslova života u lokalnim samoupravama, zavisi od samih gradova i opština. O prioritetima, budućim i trenutnim projektima razgovarali su na sastanku Zajedničkog konsultativnog odbora komiteta Evropske unije u Nišu predstavnici sedam lokalnih samouprava i same Evropske unije.