Srpsko ruski centarRusko-srpski humanitarni centar nudi saradnju Makedoniji, Albaniji i Bosni i Hercegovini. Nacrt Memoranduma poslat je zemljama koje graniče sa Srbijom kako bi se i sa njima organizovala saradnja u oblasti humanitarnog reagovanja u vanrednim situacijama.

 

Prvi zamenik direktora SRCH Vjačeslav Nikolaevič Vlasenko ističe da Srpsko-ruski centar spada u tehnički najopremljenije centre tog tipa na svetu i da u vanrednim situacijama može pružiti pomoć u adekvatnim rokovima.

 

Vjačeslav Nikolaevič Vlasenko, prvi zamenik direktora RSHC
Vjačeslav Nikolaevič Vlasenko, prvi zamenik direktora RSHC

Reakcija je pozitivna u svim državama, a ovaj memorandum potvrdio bi želju tih zemalja da sarađuju. Naredni bi regulisao šta svaka od strana treba da učini za ispunjenje odredbi sporazuma, kaže Vlasenko.

 

Centar će krajem maja Ministarstvu unutrašnjih poslova u Beogradu predati deset vatrogasnih vozila, svako vredno oko 700.000 dolara. Pod okriljem Organizacije ujedinjenih nacija, Centar će 19. maja posetiti predstavnici humanitarnih organizacija zemalja sa čitavog Balkana, a predstavnici Centra će od 15. do 17. juna učestvovati u Makedoniji u vežbi balkanskih zemalja u oblasti civilne zaštite stanovništva.