Šta donosi novi zakon o policiji?

Šta donosi novi zakon o policiji?

okrugli sto nacrt zakona o policijiKljučne tačke novog zakona o policiji biće uvođenje reda u karijerno napredovanje i jasna podela na one koji rade administrativne poslove u ovom ministarstvu i na policajce koji imaju ovlašćenja.

Dobra strana novog zakona biće i povećanje nadležnosti unutrašnje kontrole, kaže Saša Đorđević iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.

Predviđene su i nove antikorupcijijske mere kao što je provera imovinskih statusa policijskih službenika i test integriteta, kojim se proverava da li je i u kojoj meri neki policajac korumpiran. Međutim, ministar će i dalje moći da spreči istragu koju vodi sektor unutrašnje kontrole i dodeli je nekom drugom u samoj policiji što, kako kaže Đorđević, ugrožava njihovu nezavisnost. Takođe, ministar će i po novom zakonu postavljati i razrešavati načelnike policijskih uprava.

Okrugli sto u niškom Media centru prethodi javnoj raspravi o Nacrtu zakona o policiji.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com