Stalnim kontrolama protiv dijabetesa

zzzrPrevencija i zdravi životni stilovi jedini su načini borbe protiv dijabetesa, bolesti koja poslednjih godina dobija episemijske razmere. Zbog nepostojanja jasnih simptoma, koji omogućavaju rano otkrivanje bolesti, stalne kontrole su neophodne, kažu u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika, koji je na Svetski dan borbe protiv dijabetesa organizaova merenje nivoa šećera u Tržnom centru Forum u Nišu.