“STARIJE ŽENE U FOKUSU”

“STARIJE ŽENE U FOKUSU”

Starije žene ne učestvuju dovoljno u društvenom životu svoje zajednice, a posebno je niska njihova participacija u političkom životu. To je istaknuto na konferenciji “Starije žene u fokusu” koja je održana u sklopu istraživanja koje su realizovali Amity i „FemPlatz“. A, žene su mogle usput i da sazanaju o značaju rodne ravnopravnosti i kako da se bore i zastupaju prava starijih osoba, sa posebnim fokusom na prava starijih žena.