STRANCI ”OKUPIRALI” ČEGAR (VIDEO)

STRANCI ”OKUPIRALI” ČEGAR (VIDEO)

Nakon korone strani turisti se polako vraćaju obilasku juga Srbije. Na listi su im sve znamenostisti među kojima se izdavaja Spomenik na Čegru.

Ovo čuveno niško mesto je turistima zanimljivo zbog priča o velikoj Čegarskoj bici a kojoj pripoveda domaćin kompleksa Selomir Marković Sele.