nasilje (1) Dvoje studenata koji su učestvovali u istraživanju Nasilje u partnerskim odnosima kažu da se nalaze u vezi sa osobom koja ih fizički maltretira, a njih 10-oro da ih partneri ponižavaju. U istraživanju je učestvovalo 180 studenata Pravnog i Ekonomskog fakulteta. Zabrinjavajuće je da oko 50 odsto mladih koji su učestvovali u istraživanju Nasilje u partnerskim odnosima smtra da je nasilje sastavni deo ljubavi. Oni koji nisu bili žrtve nasilja često se dešavalo da budu svedoci. Skoro 40 odsto ispitanika prisustvovalo je nekoj vrsti nasilja. Većina je na neki način pomogla, a samo 2 odsto je slučaj prijvilo policiji.