Preduzetnici iz Niša, njih pedeset, dobili su kroz mere aktivne politike zapošljavanja subvencije da zaposle 62 osobe iz teže zapošljivih kategorija. Za svakog zaposlenog preduzetnici su od grada i Nacionalne službe za zapošljavanje dobili po 150 hiljada dinara. Da li je to dovoljno i treba li više?