Žene danas preuzimaju primat u politici, smatra narodna poslanica Jelena Žarić Kovačević. Iako su nekad odgovorinije pozicije u vlasti bile rezarviasane isključivo za muškarce, sada je na tim fukcijama sve više žena. A kada se govori o kvotama i kada se kaže manje zastupljeniji pol, možda će u budućnosti to biti muškaci, dodaje poslanica.