SVETSKA KRIZA UTIČE I NA SRPSKU EKONOMIJU (VIDEO)

SVETSKA KRIZA UTIČE I NA SRPSKU EKONOMIJU (VIDEO)

Najveći deo ekonomskih problema je međunarodnog karaktera i oni su se prelili i na Srbiju koja ima i svoje probleme poput inflacije koja je nešto veća nego u pojedinim okolnim zemljama i treba je svesti na prihvatljiv nivo kako bi se stimulisao privredni rast i standard stanovništva , kaže predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović.

Dodaje da treba biti oprezan i sa državnim trošenjem, stvaranjem deficita i zaduživanjem. Petrović je u Nišu govorio na eskpertskom panelu o napretku urbanih gradova.

Svetska ekonomska kriza pogađa i Srbiju što se vidi na svakom koraku. Najveći deo problema je međunarodnog karaktera, kaže predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović.

Mada, Srbija ima i svojih problema. Inflacija u Srbiji je nešto veća nego što je inflacija u pojedinim okolnim zemljama. To je verovatno najurgentniji problem jer tek kada se ona svede na prihvatljiv nivo onda je moguće stimulisati i privredni rast i standard stanovništva. Druga starana je u ovakvim kriznim vremenima i to je ona uža oblast fiskalnog saveta da treba biti oprezan sa državnim trošenjem, stvaranjem deficita i zaduživanjem jer postaje veoma skupo, kaže Petrović.

Dodaje da bi bilo dobro da se neki projekti koji nisu neophodni odlože za kasnije. Smatra da je još uvek neizvesno kako će se situacija odvijati jer ne zavisi sve od nas.

S druge strane postoje očigledno i politički problemi, velika politička pitanja se otvaraju sada trenutno u Srbiji. Kako na to budemo odgovorili i to će uticati na privredni rast. Ono što strateški, očigledno mislim da treba da bude je da se orijentišemo na EU koja je naš osnovni ekonomski partner i onda da te politike budu, ako politike šire budu formulisane tako da se oslanjamo na EU onda mislim da uz neke probleme koji i unija ima mi ćemo obezbediti dugoročan i stabilan rast. Zatvaranje i okretanje na neke druge strane bojim se da bi to zakočilo, dodaje Pavle Petrović.

Predsednik fiskalnog saveta u Nišu je učestovao u eskpertskom panelu o napretku urbanih gradova koji su organizovali Ekonomski fakultet i ogranak Srpske akademije nauka.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com