Poštovanje i prihvatanje različitosti, inkluzija u socijalnu sredinu, edukacija i rano otkrivanje, samo su neki od osnovnih preduslova za kvalitetnu podršku osobama sa autizmom.

Ovaj složeni razvojni poremećaj poslednjih godina sve je rasprostranjeniiji, i to češće kod dečaka, kažu stručnjaci na Svetski dan autizma. Ukoliko se u obzir uzme ceo spektar autističnih poremećaja, oni se registruju kod 0,6% ukupne populacije.