SVETSKI DAN CRVENOG KRSTA (VIDEO)

SVETSKI DAN CRVENOG KRSTA (VIDEO)

Danas je Svetski dan Crvenog krsta, koji je obeležen i u Nišu, uličnom akcijom volontera ove humanitarne organizacije.  Tokom vanrednog stanja stotinka volontera i zaposleni u crvenom krstu Niš svakodnevno su pomagali građanima da prevaziđu sve probleme koje je ta nova situacija donela.

Tokom vanrednog stanja stalno aktivno je bilo stotinak volontera, a Crveni krst Niš ih ukupno okuplja gotovo 500.

U 2021. godini svaki četvrti stanovnik Srbije je od Crvenog krsta dobio neku pomoć ili podršku.

Svetski dan Crvenog krsta i Crvenog polumeseca obeležava se 8. maja, na rođendan osnivača Anrija Dinana.