Park Čair jedina je lokacija gde postoji park za kućne ljubimce. Prostor je pre 4 godine uredilo JKP Mediana . Na svetski dan životinja nadleži upozoravaju da je još uvek mnogo napuštenih kućnih ljubimaca u gradu i da ne vodimo dovoljno računa o njima.