Svima ugrožena ekonomska i socijalna prava

ROMIIIIIIIIIIIIMeđunarodni dan ljudskih prava, 10. decembar, veliki broj građana Srbije dočekuje pritisnut krizom koja posebno ugrožava njihova ekonomska i socijalna prava, izjavio je zaštitnik građana Saša Janković. On je poručio da organi javne vlasti zato imaju dodatnu obavezu da postupaju pravično i zakonito, kako bi građani ravnopravno uživali prava koja im garantuje Ustav i zakoni. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić izjavila je da je u Srbiji najveća etnička distanca izražena prema Albancima, Hrvatima, Bošnjacima i Romima.

Romska zajednica u Nišu već godinama pokušava da kod gradskih struktura inicira otvaranje Romskog kulturnog centra, vapi za pokretanjem SOS telefona na romskom i srpskom jeziku za žene i decu žrtve nasilja, ali grad nema sluha za njihove potrebe, tvrde predstavnici romskih udruženja. Ono što je gorući problem međutim, jeste stanovanje.

Sanja Jeftić Branković iz Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije kaže da nije baš da država ništa ne radi za manjine, pa samim ti i za rome. Formirano je 20 mobilnih timova za inkluziju roma u 20 opština. Niš međutim nije među njima. Pokrenut je program stažiranja za Rome, Albance i Bošnjake, a dodeljeno je i 500 stipendija Romima srednjoškolcima. Doneta je i strategija o položaju Roma.

Ali postoji i akcioni plan kojim su precizirane obaveze, ali i kaznene mere za one koji krše ljudska prava, kaže Sanja Jeftić Branković iz Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade RS

Medjutim, Zaštitnik građana Saša Janković je upozorio da su, bez obzira na nacionalnost,u srbiji ugrožena prava sve dece zbog loše ekonomije, nezaposlenosti i siromaštva njihovih roditelja. U Mreži za ljudska prava kažu da su svesni da su ugrožena prava i drugih, ne samo Roma.

U Srbiji živi oko 150 000 roma i druga su po brojnosti nacionalna manjina, odmah posle Mađara. U Nišu ih ima po zvaničnom popisu 8000, ali romska udruženja tvrde da ih je tri puta više.