I OPŠTINSKI INSPEKTORI KONTROLIŠU SPROVOĐENJE MERA (VIDEO)

 Komunalnoj miliciji, gradskim i republičkim inspekcijama u kontroli sprovođenja mera zaštite od korona virusa pomažu i opštinske inspekcije. Naročita pažnja usmerena je na nošenje maski,

Read More