Ознака: naučni skup o regionalnom razvoju i demografskim tokovima zemalja jugoistočne Evrope.