Težak put do posla za osobe sa invaliditetom (VIDEO)

Težak put do posla za osobe sa invaliditetom (VIDEO)

Zapošljavanje osoba sa invaliditetom i dalje je veliki problem. Iako je još 2013. godine u Srbiji usvojen Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, koji obavezuje poslodavce da upošljavaju određeni broj osoba sa invaliditetom, u praksi je situacija drugačija. Međutim u kompaniji Leoni kažu da u njihovoj firmi uvek ima mesta za ovakve osobe.