U Srbiji trenutno na novi organ čeka više od 1 000 ljudi. Što se tiče donora situacija je veoma loša i tu se nalazimo na poslednjem mestu u Evropu. Na milion stanovnika Srbija ima tri donora. Da bi se smanjile liste čekanja na nove organe potrebno je da imamo  deset donora na milion stanovnika. O značaju ove teme razgovaralo se na tribini koja je održana u Nišu.