Poreska uprava iz Niša oglasila je treći pokušaj prodaje hotela Ozren u Niškoj Banji, ovoga puta metodom usmenog javnog nadmetanja. Kako se navodi u oglasu, pravo učešća na tenderu imaju sva pravna i fizička lica koja ispune zahtevane uslove. Početna cena hotela iznosi nešto više od 198 miliona, a u tenderu je naznačeno da se objekat ne može prodati ispod 75% utvrđene početne vrednosti. Ista cena važila je i za prvu i drugu licitaciju, kada za ovaj hotel nije vilo zainteresovanih kupaca.