Prema podacima Ministarstva unutrašnjh poslova, oko tri miliona građana u Srbiji živi u ulicama bez naziva i kućnog broja. Stalna konferencija gradova i opština je u Nišu predstavila projekat čiji je cilj da svi stambenio objekti dobiju naziv ulice i kućni broj, odnosno da se zvanična baza podataka adresnog registra u potpunosti ažurira.