Korisnici socijalne pomoći sa evidencije Centra za socijalni rad ove godine više će moći da budu radno angažovani u  gradskim ili državnim preduzećima ili ustanovama. Kako je u jutarnjem programu rekla načelnica Uprave za primarnu, dečiju i socijalnu zaštitu Mirjana Popović, budžetom za 2016. godinu planarana su veća socijalna davanja, među njima i 60 miliona dinara za jednokratnu novčanu pomoć i radno angažovanje. Načelnica dodaje i da će ove godine bebi paketi, na koje je primedbe imala niška opozicija, ove godine biti i sadržajniji.