U kom pravcu treba Niš da se razvija? (VIDEO)

U kom pravcu treba Niš da se razvija? (VIDEO)

Zapošljavanja ljudi u kompanijama koje se otvaraju i razvoj naprednih tehnologija i visokoškolskog kadra, pravci su u kojima Niš treba da se kreće u budućnosti. To je jedan od zaključaka istraživanja koje je sproveo Ogranak Srpske akademije nauka i umetnosti u Nišu, kroz projekat koji je finansiran iz budžeta Grada sa pola miliona dinara.