U PONOĆ ISTIČE ROK ZA PORESKE PRIJAVE

U PONOĆ ISTIČE ROK ZA PORESKE PRIJAVE

Rok za podnošenje poreskih prijava za mart, kojima se odlaže plaćanje poreza i doprinosa na zarade, ističe u ponoć, nakon čega će Poreska uprava izvršiti kontrolu prispelih prijava i ukrštanje sa podacima Centralnog registra obveznika socijalnog osigranja, kako bi proverila da li privrednici koji su se

prijavili za korišćenje mera ispunjavaju kriterijume iz Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru I novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19.

Nakon izvršenih provera, spisak sa svim privrednim subjektima koji ispunjavaju kriterijume iz uredbe Poreska uprava dostavlja Upravi za trezor na realizaciju, koja ukršta taj spisak sa spiskom otvorenih namenskih računa.

U slučaju da su neki privredni subjekti proverom na sajtu Narodne banke Srbije uvideli da im još uvek nije otvoren namenski račun, obaveštavamo ih da će im namenski računi biti otvoreni, i da će moći da koriste pogodnosti iz Uredbe, ukoliko ispunjavaju druge uslove koji su Uredbom predviđeni.

Dakle, nikom ko ispunjava uslove iz Uredbe neće biti uskraćena sredstva ako do ovog momenta nije otvorio namenski račun, već će takav račun biti naknadno otvoren, a kako bi 7. maja mogla da počne isplata novčane pomoći u iznosu minimalne zarade. Podsećamo da je Uredbom propisano da svi privredni subjekti koji imaju tekući račun u samo jednoj poslovnoj banci, otvore kod te iste banke i namenski račun. Svi privredni subjekti koji imaju račune kod više poslovnih banaka imali su priliku da do 25.4.2020. na portalu ePorezi Poreske uprave izaberu poslovnu banku kod koje žele da im se

otvori namenski račun. Svi koji se do tog roka nisu opredelili za jednu od svojih poslovnih banaka, nemaju razloga za brigu jer je Poreska uprava, u skladu sa Uredbom, opredelila slučajnim izborom jednu od poslovnih banaka u kojoj konkretan privredni subjekat ima tekući račun, navodi se u saopštenju Ministarstva finansija.