Javni pozivi za godišnje programe zapošljavanja koje je Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala predstavljeni su zainteresovanima u Regionalnoj privrednoj komori u Nišu.

Novi akcioni plan zapošljavanja ima 13 programa. Za aktivne mere opredeljeno je 3, 7 milijardi dinara, a za invalidna lica 550 miliona dinara.