U Specijalnoj školi Bubanj otvoren je Senzorni park. Služi za zabavu, kao i rehabilitaciju dece sa smetnjama u razvoju. Izgradnja parka koji su otvorili predstavnici ministartsva za nauku i tehnolški razvoj i ministarstva prosvete, koštala je oko 2 miliona dinara.